Producent


Zawiesia i urządzenia produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości. Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie. Oferujemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne.

 

Szczególną wagę przywiązujemy do wygody użytkowania i niezawodności naszych urządzeń, starając się jak najlepiej dostosować do rosnących wymagań odbiorców.

 

Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE.

 

CERTYFIKACJA

 

Wszystkie zawiesia posiadają
certyfikat DGUV i GS.

Jednostka notyfikowana
BGHM Niemcy.

 

 

Produkty ochrony osobistej firmy Protekt przeznaczone do powstrzymania upadku posiadają Certyfikaty Oceny Typu, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane. Ponadto wiele produktów posiada inne orzeczenia przydatności w szczególnych warunkach:

 

  • Stefy zagrożenia wybuchem: Instytut Przemysłu Organicznego
  • Komisja ds. Zagrożeń w Górnictwie
  • Drabiny, drabiny linowe: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  • Wyposażenie Straży Pożarnej: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
  • Surowce tekstylne: Instytut Włókiennictwa

 

Posiadamy własne laboratorium badawcze

Posiadamy własne laboratorium badawcze

Linia produkcyjna ulokowana w Polsce

Linia produkcyjna ulokowana w Polsce

Linia produkcyjna ulokowana w Polsce

Linia produkcyjna ulokowana w Polsce